Opleidingen en trainingen
De kern van de zaak
Met deze in-company training oefent u het leren formuleren en presenteren van kernboodschappen (met videotraining); het verhogen van de communicatieve kwaliteit van de boodschap over uw activiteiten, uw omgang met de media en, uw toespraken en uw presentaties. U betaalt per dagdeel.
Communiceren met resultaat
Contact maken op de werkvloer doen we dagelijks vele malen, soms zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Niet alleen door met een ander te praten, maar bijvoorbeeld ook door de ander aan te kijken, door lichaamstaal. In deze zakelijke contacten kunnen zich storingen voordoen, er ontstaan gemakkelijk misverstanden als we elkaar niet begrijpen of niet durven contact te maken. Deze training kunt u volgen in de vorm van een groepstraining, 1 op 1 of in-company. De training is overal in het land te volgen.
Hogeschool van Utrecht
Leven is leren, voortdurend. Blijven leren, jezelf blijven ontwikkelen, in beweging blijvenÖ Het is spannend om te groeien, om steeds nieuwe dingen te ontdekken, meer mogelijkheden te vinden bij jezelf, te zien dat er meer inzit, dat je meer kuntÖ. Een medewerker die zijn talenten en competenties leert kennen kan voor u efficiŽnter en effectiever werken. Forum wil u bij dit ontwikkelingsproces graag ondersteunen. De HvU biedt zowel in-company trainingen als cursussen aan.
Creatief denken
Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiŽren, spreken met passie, luisteren, vertellen, "ja-maar" gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren. Voorop staat de creativiteit en het plezier om met elkaar in kontakt te komen. De training duurt 1 dagdeel of u kunt een langer traject volgen.
Samenwerken en Effectief Communiceren
Communicatie en effectiviteit zijn twee begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Dat geldt voor individuen, dat geldt voor groepen en dat geldt ook voor organisaties als geheel. Wanneer de communicatie en de samenwerking niet goed verloopt, dan heeft dit direct invloed op de doelmatigheid, de efficiency of de kwaliteit. De cursus duurt 5 dagen en is te volgen in Heeze.
Doeltreffend schriftelijk communiceren
De training duurt 2 dagen en is te volgen in het Meeting Plaza in Amsterdam of in-company.
Training effectief communiceren
Uw intentie tot bepaald gedrag is positief, maar het effect dat u bereikt is niet wat van u wordt verwacht. U krijgt het verwijt te langdradig te zijn, teruggetrokken, wollig te praten of mensen tegen uzelf in het harnas te jagen. U vindt het moeilijk om mensen in hogere functies aan te spreken en bent gevoelig voor status. De belemmeringen kunnen divers zijn. Maar de kern is dat u minder bereikt dan u zou willen bereiken. In deze training ervaart u de valkuilen in effectief communiceren. U leert uw voorkeursstijl kennen en tevens uw repertoire aan manieren van communiceren uitbreiden. Afhankelijk van uw persoonlijke leerdoelen wordt geoefend met voor u relevante praktijksituaties. De training duurt 2 dagen. Ook in-company te volgen.
Klantgericht communiceren
Een klantgerichte uitstraling wordt grotendeels bepaald door persoonlijke eigenschappen als 'zelfstandig', 'communicatief', 'inventief' en 'stressbestendig'. Voorts spelen factoren als: 'betrouwbaarheid', 'verantwoordelijkheidsgevoel' en 'eerlijkheid' een grote rol om loyaliteit van de klant te waarborgen. Een training Klantgericht Communiceren biedt gevarieerd inzicht in hoe we communiceren en hoe we met een klantgerichte uitstraling de loyaliteit van interne en externe klanten kunnen waarborgen en vergroten. De training duurt 3 dagen en is ook in-company te volgen.
Effectief communiceren
Tijdens deze cursus leren de deelnemers problemen bespreekbaar te maken, grenzen te stellen aan wat er van hen gevraagd wordt en om op een constructieve manier kritiek te geven. Ook leert men zelf op een goede manier om te gaan met kritiek, zodat dit op een positieve manier, ter verbetering, gebruikt kan worden.De training wordt, indien mogelijk, in company gegeven. De opleiding kan overdag en 's avonds op werkdagen en op zaterdagen worden gegeven
Effectief communiceren, gesprekstechnieken toegepast
Hoe staat het met de communicatieve vaardigheden van uw projectmanagers, consultants, helpdesk medewerkers etc. Bezitten zij de vaardigheden om een klant (gebruiker) professioneel te woord te staan of om een projectteam te leiden? In het algemeen is er niet voldoende aandacht voor deze, belangrijke, vaardigheden. De training bestaat uit 2 sessies van 1 dagdeel en ca. 3 sessies van 2 uur. Alleen in-company.
Icm trainingen: effectief communiceren
U communiceert de gehele dag, bewust en onbewust. Zowel op uw werk als in uw privť leven. Soms is de indruk die u maakt goed, maar er zijn ook ontmoetingen en gesprekken die moeizaam verlopen. Er kunnen allerlei storingen optreden: negatieve eerste indruk, onvoldoende luisteren, te weinig informatie geven of vragen, spanning, conflicten. In al deze situaties is het belangrijk u bewust te zijn wat er gebeurt. In de training Effectief communiceren leert u om succesvol te communiceren en te beÔnvloeden en zodoende uw doelen te bereiken. De training duurt 2 dagen en wordt verzorgd in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle.
Cursus Communicatieve vaardigheden
We leven in een snelle tijd. Op de werkvloer vliegen de e-mailtjes en de mobiele telefoontjes ons om de oren. In kortere tijd maken we meer afspraken, regelen we meer deals en verzetten we meer werk. We moeten dus meer informatie verwerken en daarom meer communiceren. Om er nu voor te zorgen dat we niet uit de bocht vliegen zullen wel effectiever en efficiŽnter moeten leren communiceren. De training duurt vier dagen en is overal in het land te volgen.
Vaardigheden in communicatie
Goede communicatie is een belangrijke schakel voor een efficiŽnte bedrijfsvoering. Uw medewerkers vervullen daarbij een significante rol. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan die communicatie. Het gevolg is dat medewerkers over steeds meer communicatieve vaardigheden moeten beschikken. De workshop vaardigheden in communicatie leert uw medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over de manier van communiceren. De workshop beslaat een breed genre aan communicatie-vaardigheden die van belang zijn in het omgaan met klanten, collegaís, en leidinggevende. De workshop wordt alleen per dagdeel en In-company gegeven.
Ace-management
Een mens is de hele dag bezig met communicatie en het is zo vanzelfsprekend, dat bijna niemand erover nadenkt. Dat wordt anders als men een concreet doel nastreeft met communicatie. Succesvol en efficiŽnt communiceren wordt dan belangrijk. Daarom biedt Ace Management Partners u verschillende communicatietrainingen aan.
Communicatie training
Boertien biedt u verschillende communicatietrainingen aan; zowel op locatie als in-company.
Cursus Vrijuit spreken
Verbeter uw mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en persoonlijke presentatie. Deze training is kort, effectief, praktijkgericht en direct toepasbaar in allerlei situaties (zowel op het werk als in privťsituaties). De cursus wordt overal in het land gegeven en duurt 5 avonden of 2 dagen.
Communicatie en assertiviteit
Een professionele, praktische training om communicatieve vaardigheden op te doen voor op het werk, in een vereniging, het vrijwilligerswerk en thuis. Aan de hand van oefeningen worden op een effectieve manier basisvaardigheden aangeleerd, zoals waarnemen en interpreteren, verbale- en nonverbale communicatie, feedback geven en ontvangen, argumenteren.