Feedback
Feedback geven en ontvangen
Isisvo geeft u een aantal tips voor het geven en ontvangen van feedback. (Cijfer: 6,5)
Effecten van feedback
Korte handleiding over de effecten van feedback. (In PDF, Cijfer: 6)
Tips: Feedback geven
De kern van communicatie is informatie-uitwisseling, zowel door woorden als door gedrag. Vooral het gedrag van iemand kan anders uitgelegd worden dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Feedback geven is aan iemand vertellen hoe zijn gedrag door de ander wordt waargenomen, begrepen en ervaren. In de categorie 'tips' staat een artikel met een lijst van criteria en regels waar feedback aan moet voldoen. (Cijfer: 6)
Feedback skills
Een kort artikel over hoe u effectief feedback kan geven/ontvangen. (Engels, Cijfer: 6)
Feedbackregels
Feedback is een begrip dat uit de natuurkunde komt en het betekent terugkoppeling. De hele natuur en onze samenleving zit vol met feedbacklussen. Bij leerprocessen gebruiken we dat begrip ook. Strikt genomen is het niet mogelijk om iets te leren zonder feedback. Dit artikel behandeld alle facetten van feedback. (Cijfer: 8)
360 graden feedback
360 feedback is het instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit instrument gaat het om het genereren van feedback, door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. (Cijfer: 9)
Effectieve feedback in 4 stappen
Feedback geven en ontvangen is essentieel. Hoe goed we namelijk ook ons best doen: we leveren niet altijd automatisch uitstekende prestaties. We hebben evaluerende informatie nodig om te weten wat er van ons verwacht wordt, hoe we overkomen en wat we goed doen en wat beter kan of moet. Anderen hebben soms meer deskundigheid of vaardigheden, bekijken je gedrag vanuit een ander perspectief, en hebben over andere informatie. Dit artikel gaat uitgebreid in op de verschillende functies van feedback. (Cijfer: 8,5)
360 feedback: valkuilen
Valkuilen en tips voor het geven van feedback. (Cijfer: 5,5)
Online-cursus feedback
Voor beide gesprekspartners (coach en gecoachte) moet de feedback belang hebben. Als coach wil je de ander bijvoorbeeld bewust maken van zijn uitstraling en geef je aanknopingspunten om bij te sturen of aan te scherpen. De gecoachte persoon gebruikt de feedback om te leren over zichzelf, om te veranderen, om betere werkresultaten te bereiken of relaties op te bouwen. (Cijfer: 9)